Expertiză psihologică

Expertiza psihologică este un demers complex de evaluare și cercetare cu caracter investigativ, realizată de către un expert psiholog care are, pe lângă competența vastă în specializarea Psihologie clinică, și formare complementară în diverse arii ale expertizei psihologice. În plus, deține abilități, instrumente, aptitudini și experiență profesională cu toate categoriile de persoane implicate în procesul de expertiză (copii, adulți, vârstnici).

Expertiza psihologică poate fi expertiză psihologică judiciară, caz în care aceasta este admisă ca mijloc de probă de către organul judiciar, din oficiu sau pe baza solicitării uneia sau mai multor părți, respectiv expertiză psihologică extrajudiciară se consideră expertiza care este realizată la cererea părților interesate (persoane fizice sau juridice) fără aprobarea organului judiciar.

Pe parcursul anilor am dobândit comptențele necesare pentru a realiza expertize psihologice judiciare și extrajudiciare în urmatoarele domenii:

  • Evaluarea copilului – familiei în divorț
  • Evaluarea victimelor majore și minore
  • Stabilierea măsurii de ocrotire în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale sau sociale
  • Consiliere psihologică în spațiul juridic
  • Audierea copilului martor/victimă în proceduri judiciare

Lucrez cu o gamă variată de instrumente eșantionate pe populația României, validate și recunoscute de Colegiul Psihologilor din România – creion – hârtie, computerizate, protocoale de interviu recunoscute în spațiul juridic,etc.

Planul de evaluare, tarifele și calendarul disponibilității puteți să le aflați contactându-ne:

0757 335 402 sau [email protected] (Psiholog Expert Ioana Radu)

CONTACT

Programează o consultație